PRZEDSZKOLE PUBLICZNE 
"NA AKACJOWYM WZGÓRZU" 
W ŁAGIEWNIKACH

     
AKTUALNOŚCI

Główne zadania pracy przedszkola na rok szkolny 2016/2017

ROZKŁAD DNIA
PRACOWNICY


MUZYCZNE WĘDRÓWKI PO POLSCE


Cele: - kształtowanie poczucia przynależności narodowej poprzez poznanie legend, tradycji i obyczajów ludowych
        - wprowadzanie dziecka jako istoty społecznej w świat ludzi i stworzonej przez wieki kultury,     obyczajowości, norm i zwyczajów oraz historii

OFERTY PEDAGOGICZNE
NASZE GRUPY PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA
GALERIA ZDJĘĆ
UROCZYSTOŚCI
PROGRAM LOGOPEDYCZNY
WYCIECZKI

L.p.

Środki realizacji zadania

1. 

Legendy, bajki i baśnie ludowe – zainteresowanie dzieci tekstami ludowymi czytanymi przez zaproszonych gości (rodzice, goście, uczniowie ze szkoły)

2. 

Projekt edukacyjny „Dolny Śląsk w muzyce, legendach, smakach”

3.    

Spotkanie z regionem (Kaszuby, Mazury, Mazowsze, Śląsk) – prezentacje multimedialne, muzyka, stroje, tańce, potrawy.

4. 

Projekt edukacyjny „Podhale w muzyce, legendach, smakach”

5. 

Spotkanie z zespołem pieśni i tańca z Niemczy – prezentacja tańców ludowych, zajęcia warsztatowe z dziećmi

6. 

Konkurs plastyczny dla rodzica z dzieckiem – ilustracja legend ślężańskich

7. 

Piosenka i taniec wybranego regionu – spotkanie z rodzicami przy współpracy z GOK w ramach przeglądu teatrzyków

8.  

Warsztaty świąteczne związane ze sztuką ludową z plastyczką z GOK

9. 

Zajęcia biblioteczne w szkole

10. 

Spotkanie z Canzoną – piosenki ludowe, stroje z dolnego Śląska

11. 

Powiatowy konkurs plastyczny – wycinanki ludowe

12. 

Nauka tańców ludowych przy współpracy z paniami z rytmiki

13. 

Wyjazd do:
- Muzeum Wsi Opolskiej
- Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu na wystawę „Historia Dolnego Śląska” oraz na zajęcia warsztatowe
- Szlakiem ginących zawodów

 

 
ZAJĘCIA DODATKOWE  
WIERSZE I PIOSENKI
DLA RODZICÓW
OPŁATY
PROCEDURA NABORU
O NAS - HISTORIA
KONTAKT  

 

 
   
   
   
   
   
 
 


TERMINARZ UROCZYSTOŚCI I IMPREZ PRZEDSZKOLNYCH w roku szkolnym 2016-2017
 

 
 

Termin

Rodzaj działalności

Wrzesień

- msza święta dla przedszkolaków

 

Październik

 

- pasowanie na turystę

-pasowanie na starszaka

- Dzień Edukacji Narodowej

- Projekt edukacyjny

Listopad

- Dzień Niepodległości

Grudzień

- spotkanie z Mikołajem

-   Wieczornica - Jasełka , spotkanie opłatkowe, kolędowanie

Styczeń

- udział w WOŚP

- zabawa karnawałowa

- Święto Babci i Dziadka

Luty

- Dzień Kresowiaka

  - projekt edukacyjny

Marzec

- Festiwal Piosenki wiosennej powitanie wiosny

- XI I Przegląd Twórczości Teatralnej Dzieci

- spotkanie Wielkanocne

Kwiecień

-Kuźnia Młodych Talentów

- projekt edukacyjny

Maj

- Święto Mamy i Taty  Piknik Rodzinny

-Zielone Przedszkole

Czerwiec

- Dzień Dziecka – aktywność ruchowa

- uroczyste pożegnanie przedszkola